2014

Tess tar i oktober beslutet att öppna ytterligare en studio, och denna gång blir det i Spanien. Detta land har en otroligt fascinerande byråkrati, och det tar lång tid att få alla tillstånd som krävs. Lokalen är också helt oinredd, så resterande del av året ägnas åt att bygga väggar, sätta kakel och inreda.